Onderhoud.

Het onderhoud wat gebeuren moest aan de banen en kogelvangens e.d is gebeurd, alle vrijwilligers die daaraan hebben meegeholpen, hartelijk dank daarvoor, dankzij deze mensen kunnen we op 10 augustus weer beginnen met trainen.
Als er mensen zijn die zich hebben opgegeven om op donderdag 6 augustus te komen helpen, dit is dus niet meer nodig.
We zijn nu bezig om de site aan te passen om op alle banen te mogen schieten, ook zal het reserveren iets anders in zijn werk gaan, later daarover meer.
Dus hou de site in de gaten om te kunnen reserveren want dat moet nog wel om de 1,5m regel te kunnen hanteren.