Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er afgelopen dinsdag 3 november weer een persconferentie geweest door de overheid t.a.v. het Corona virus.
Het bestuur heeft besloten om onze schietvereniging gedurende de periode van verzwaarde maatregelen te sluiten.
We menen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te moeten nemen en zo de besmetting in onze regio (Dalfsen is rood) en in de regio’s om ons heen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Hiermee kunnen we ook gehoor geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en onze reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
De sluiting zal voorlopig zijn voor een periode van 2 weken, dus t/m donderdag 19 november, de eerst volgende schietavond zal dus maandag 23 november kunnen zijn, we zullen de situatie nauwgezet in de gaten houden en jullie tijdig informeren.
Houd hier ook onze website: www.svvechtdal.nl voor in de gaten.
We doen dit, ondanks dat er geen verplichte sluiting is en doen dit niet lichtvaardig. We hopen dan ook op jullie begrip en medewerking.
Tot slot wensen we jullie een gezonde tijd toe en voor de leden die ziek zijn, van harte beterschap!

Met vriendelijke groet,

Freddy Pruim
Voorzitter SV Vechtdal