hamerGeachte leden,

Hierbij de agenda voor de algemene ledenvergadering van SV Vechtdal die gehouden wordt op donderdag 26 augustus 2021.

Gezien wij nog niet weten wat de dan geldende RIVM maatregelen zijn wordt de vergadering net als vorig jaar gehouden in Het Roode Hert, Hessenweg 41, 7721 PJ te Dalfsen, aanvang 20:00 uur.
De Hessenweg is afgesloten maar Het Roode Hert is via de paralelweg te bereiken.
Graag van tevoren aangeven of je aanwezig bent i.v.m. de indeling van de ruimte en personele bezetting.

Zoals punt 9 van de agenda aangeeft treden de bestuursleden J. Kasper en R.J. Koning af en zijn niet herkiesbaar.
Wij zijn nog op zoek naar kandidaten.
Aanmelden minimaal 7 dagen voor aanvang van de vergadering.

Punt 12 van de agenda betreft vrijwilligers.
Wij zijn op diverse plekken, o.a. VVF en barbezetting nog vrijwilligers nodig, geef je a.u.b. hiervoor op, zonder vrijwilligers kunnen de vereniging niet draaiende houden.

Met vriendelijke groeten,

Jan Kroeze