Activiteiten

Wedstrijden

Op dit moment zijn er tot de zomervakantie nog geen wedstrijden gepland

Deelname opgeven via de baanplanner

 

 

aed logo

Het zal u niet ontgaan zijn; al geruime tijd hangt er een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de kantine. 
Omdat het wel handig is, als mensen ook weten hoe ermee om te gaan, heeft de vereniging ruim 2 jaar geleden een aantal cursusavonden doen plaatsvinden, waarin met name baancommandanten een training reanimatie en bedienen AED hebben gevolgd. Deze training is belangeloos gegeven door één onzer leden. De training neemt 1 avond in beslag.

Nu zijn we inmiddels ruim 2 jaar verder en het is tijd voor een opfris/herhalingscursus, in de Baancommandantenvergadering is afgesproken dat alle baancommandanten (voorzover niet reeds in bezit van geldig reanimatiecertificaat) hieraan meedoen. Ook omdat het kunnen reanimeren uitstekend past in de maatschappelijke rol die een sportvereniging heeft, is door het bestuur besloten, deze cursus  open te stellen voor alle leden van de Schietvereniging Vechtdal, met een warme aanbeveling. 

Om logistieke redenen is het prettig om vooraf te weten hoeveel mensen hiervan gebruik willen maken; hiertoe is een intekenlijst opgehangen boven het presentieregister in de hal van de SV. Graag willen wij u verzoeken om in te tekenen wanneer u geïnteresseerd bent, dan kunnen wij,- afhankelijk van de vraag-, een aantal avonden inplannen waarop deze cursus kan worden gegeven. Als sluitingsdatum voor inschrijving willen wij een maand na het uitkomen van de Nieuwsflits voorstellen, waarna wij vorm en inhoud aan e.e.a. gaan geven .

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SV Vechtdal

Sponsors

Routebeschrijving

Klik op het GOOGLE logo voor een routebeschrijving.

SV Vechtdal

Haersolteweg 12

7722 SE Dalfsen

Tel.:0529 434344

Rabobank

NL59 RABO 0312 8350 51


Voor informatie over wedstrijden:
G. Polman
Tel.nr.: 0572 366672


Voor vragen en info over de vereniging klik op CONTACT

Privavyverklaring SV Vechtdal