Contributies en inschrijfgelden
De eerste contributiebetaling die direct bij toetreden als lid dient te worden betaald omvat de contributie van het lopende kwartaal en het inschrijfgeld. Daarna geschiedt de contributiebetaling door middel van automatische incasso die bij inschrijving wordt ondertekend. Elk lid van onze vereniging krijgt na betaling van zijn of haar contributie een K.N.S.A licentie. Deze heeft u nodig om wedstrijden te mogen schieten die onder de reglementen van de K.N.S.A. worden georganiseerd. Ook krijgt u dan het drie maandelijks magazine "Schietsport" fysiek of elektronisch toegezonden. Het lidmaatschap kan, evenals de machtiging tot afschrijving, ieder moment worden opgezegd, zowel door het lid als door de vereniging, zie ook de statuten van S.V. Vechtdal verkrijgbaar bij het bestuur.

De tarieven per kwartaal:

  Contributie Inschrijfgeld eenmalig
Jeugdleden 12 t/m 15 jaar € 15,50 € -,-
Jeugdleden 16 en 17 jaar € 18,00 € --,--
Leden 18 jaar en ouder € 50,00 € 30,00
Gastleden € 40,00 € --,--

 

 

 

 

 Inschieten wapens (jagers b.v.) per avond € 10,00

Vragen over de contributie klik HIER